ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - OZEMPIC

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 24. 1. 2023 pod č.j.: MZDR 230/2023-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • OZEMPIC 0,25MG INJ SOL 1X1,5ML+4J, kód SÚKL 0223052,

  • OZEMPIC 0,5MG INJ SOL 1X1,5ML+4J, kód SÚKL 0223053.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 24. 1. 2023).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 3. 1. 2023, č. j. MZDR 230/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
25. 1. 2023

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - OZEMPIC, 04.01.2023

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...