ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TOBREX

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 13. 12. 2022 pod č.j.: MZDR 33905/2022-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • TOBREX 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML, kód SÚKL 0225175.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 13. 12. 2022).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 21. 11. 2022, č. j. MZDR 33905/2022-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
14. 12. 2022

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TOBREX, 23.11.2022

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...