ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ERBITUX

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 25. 11. 2022 pod č.j.: MZDR 32020/2022-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • ERBITUX 5MG/ML INF SOL 1X20ML, kód SÚKL 0028761,

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 25. 11. 2022).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne2. 11. 2022, č. j. MZDR 32020/2022-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
28. 11. 2022

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ERBITUX, 02.11.2022

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...