ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - DALACIN C

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 15. 11. 2022 pod č.j.:  MZDR 30808/2022-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • DALACIN C 150MG CPS DUR 16, kód SÚKL 0107135.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 15. 11. 2022).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 21. 10. 2022, č. j. MZDR 30808/2022-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

18. 11. 2022

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - DALACIN C, 24.10.2022

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...