ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu MABTHERA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.  

SÚKL informuje, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve smyslu § 77d odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zrušuje opatření obecné povahy ze dne 2. 8. 2021, č. j. MZDR 27123/2021-4/OLZP, sp. zn. OLZP: Z19/2021, kterým byla zakázána v souladu s § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:  
  • MABTHERA 500MG INF CNC SOL 1X50ML, kód SÚKL 0026544.
Toto opatření bylo vydáno vzhledem ke skutečnosti, že pominul důvod, pro který bylo opatření obecné povahy ze dne  2. 8. 2021, č. j. MZDR 27123/2021-4/OLZP, vydáno. Opatření nabývá účinnosti 16. dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení na úřední desce: 18. 8. 2022).
Oddělení správné distribuční praxe
22. 8. 2022

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - MABTHERA, 04.08.2021

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...