ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - CETROTIDE

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 29. 7. 2022 pod č.j.:  MZDR 20252/2022-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • CETROTIDE 0,25MG INJ PSO LQF 1+1ML ISP+2J, kód SÚKL 0027419.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 29. 7. 2022).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 7. 7. 2022, č. j. MZDR 20252/2022-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

1. 8. 2022

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - CETROTIDE, 01.08.2022

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...