ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - EBRANTIL

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 43858/2021-5/OLZP dne 29. 12. 2021, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • EBRANTIL RETARD 30MG CPS PRO 50, kód SÚKL 0215476,
  • EBRANTIL RETARD 60MG CPS PRO 50, kód SÚKL 0215478.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 29. 12. 2021).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 2. 12. 2021, č.j.: MZDR 43858/2021-4/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

3. 1. 2022

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - EBRANTIL, 03.12.2021

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu EBRANTIL RETARD, 18.11.2022

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.