ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ROACTEMRA, VIGIL

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 42216/2021-5/OLZP dne 14. 12. 2021, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • ROACTEMRA 162MG INJ SOL PEP 4X0,9ML, kód SÚKL 0222841,
  • VIGIL 100MG TBL NOB 30, kód SÚKL 0229227.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 14. 12. 2021).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 21. 11. 2021, č.j.: MZDR 42216/2021-4/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

14. 12. 2021

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ROACTEMRA, VIGIL, 24.11.2021

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu VIGIL, 30.09.2022

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.