ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Privigen a Taflotan

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 52641/2018-5/FAR dne 4. 1. 2019, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • PRIVIGEN 100MG/ML INF SOL 1X50ML, kód SÚKL 0029463,
  • PRIVIGEN 100MG/ML INF SOL 1X100ML, kód SÚKL 0029464,
  • PRIVIGEN 100MG/ML INF SOL 1X200ML, kód SÚKL 0029465,
  • TAFLOTAN 15MCG/ML ORH GTT SOL MDC 90X0,3ML, kód SÚKL 0136003.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR. Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá účinnosti předběžné opatření obecné povahy č.j.: MZDR 52641/2018-3/FAR ze dne 13. 12. 2018.

Oddělení správné distribuční praxe

8. 1. 2019 

Upozornění na zrušení části opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Taflotan, 12.04.2019

SÚKL upozorňuje na zrušení části opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno dne 4. 1. 2019 pod č.j. MZDR 52641/2018-5/FAR za účelem zajištění dostupnosti léčivých...