ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIR

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 51510/2020-4/OLZP dne 11. 12. 2020, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • COMBAIR 100MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 180DÁV, kód SÚKL 0184377.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 11. 12. 2020).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 19. 11. 2020, č.j.: MZDR 51510/2020-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

15. 12. 2020

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIR, 20.11.2020

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...