ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Orfiril, Budenofalk, Salofalk a Entizol

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 50723/2018-4/FAR dne 3. 1. 2019, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • ORFIRIL LONG 150 MG 150MG CPS PRO 50 II, kód SÚKL: 0198664,
  • ORFIRIL LONG 300 MG 300MG CPS PRO 50 II, kód SÚKL: 0198667,
  • BUDENOFALK 3MG CPS ETD 100, kód SÚKL: 0064787,
  • BUDENOFALK UNO 9MG GRA ENT 30, kód SÚKL: 0158943,
  • SALOFALK 1G ČÍPKY 1G SUP 30, kód SÚKL: 0140082,
  • SALOFALK 500 500MG SUP 30, kód SÚKL: 0075569,
  • ENTIZOL 500MG VAG TBL 10, kód SÚKL 0002430.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR. Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá účinnosti předběžné opatření obecné povahy č.j.: MZDR 50723/2018-2/FAR ze dne 5. 12. 2018.

Oddělení správné distribuční praxe

8. 1. 2019