ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na návrh opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – zařazení do systému rezervních zásob

SÚKL upozorňuje distributory na návrh opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se zařazují léčivé přípravky do systému rezervních zásob.  

SÚKL informuje, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve smyslu § 77e zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, navrhuje do systému rezervních zásob zařadit následující léčivé přípravky:  

 

 

ATC skupina

Název ATC skupiny

Léková forma

Síla

J01CE01

BENZYLPENICILIN

Prášek pro injekční roztok

1 000 000 IU

J01CE01

BENZYLPENICILIN

Prášek pro injekční roztok

5 000 000 IU

J04AB02

RIFAMPICIN

Tvrdá tobolka

150MG

J04AB02

RIFAMPICIN

Tvrdá tobolka

300MG

J04AB04

RIFABUTIN

Tvrdá tobolka

150MG

 

 

Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Ministerstva zdravotnictví:

Návrh opatření obecné povahy – zařazení LP do systému rezervních zásob – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)

 

Opatření nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení na úřední desce: 28. 6. 2024).

 

Oddělení dostupnosti a nahraditelnosti léčiv

4. 7. 2024