ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – VINCRISTINE TEVA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 20. 5. 2024 pod č.j.: MZDR 12631/2024-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • VINCRISTINE TEVA 1MG/ML INJ SOL 1X2ML, kód SÚKL 0011421.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 20. 5. 2024).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 26. 4. 2024, č. j. MZDR 12631/2024-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

28. 5. 2024