ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZULBEX

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 21. 2. 2024 pod č.j.: MZDR 2745/2024-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • ZULBEX 10MG TBL ENT 28, kód SÚKL 0157129,
  • ZULBEX 20MG TBL ENT 28, kód SÚKL 0157139,
  • ZULBEX 20MG TBL ENT 56, kód SÚKL 0157141

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 21. 2. 2024).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 26. 1. 2024, č. j. MZDR 2745/2024-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

27. 2. 2024

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZULBEX, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZULBEX, 26.02.2024

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...