ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PEGASYS

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 6. 2. 2024 pod č.j.: MZDR 1295/2024-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • PEGASYS 135MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML+1J, kód SÚKL 0027394.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 6. 2. 2024).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 16. 1. 2024, č. j. MZDR 34498/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

27. 2. 2024

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PEGASYS, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PEGASYS, 17.01.2024

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...