ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZYPADHERA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 17. 1. 2024 pod č.j.: MZDR 36648/2023-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

ZYPADHERA 300MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X3ML+STŘ+3J, kód SÚKL 0500873.

ZYPADHERA 405MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X3ML+STŘ+3J, kód SÚKL 0500874.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 17. 1. 2024).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 21. 12. 2023, č. j. MZDR 36648/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

18. 1. 2024

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZYPADHERA, 05.01.2024

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...