ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu BEMFOLA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.  

SÚKL informuje, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve smyslu § 77d odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zrušuje výrok I) opatření obecné povahy ze dne 13. 4. 2023, č. j. MZDR 9121/2023-4/OLZP, sp. zn. OLZP: Z19/2023, kterým byla zakázána v souladu s § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:  
  • BEMFOLA 150IU/0,25ML INJ SOL PEP 1X0,25ML+1J, kód SÚKL 0210004.
Toto opatření bylo vydáno vzhledem ke skutečnosti, že již nepřetrvávají důvody pro další trvání opatření obecné povahy ohledně omezení distribuce výše uvedeného léčivého přípravku. Opatření nabývá účinnosti 16. dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení na úřední desce: 21. 11. 2023).
Oddělení správné distribuční praxe
22. 11. 2023

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BEMFOLA, PUREGON, 18.04.2023

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech...