ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – CELLCEPT

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 5. 9. 2023 pod č.j.: MZDR 23372/2023-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • CELLCEPT 500MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0027437.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 5. 9. 2023).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 14. 8. 2023, č. j. MZDR 23372/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

5. 9. 2023

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – CELLCEPT, 23.08.2023

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...