ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BRALTUS

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 5. 9. 2023 pod č.j.: MZDR 23533/2023-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • BRALTUS 10MCG/DÁV INH PLV CPS DUR 30+1INH, kód SÚKL 0313073.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 5. 9. 2023).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 15. 8. 2023, č. j. MZDR 23533/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

5. 9. 2023

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BRALTUS, 23.08.2023

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...