ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – SAXENDA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 25. 7. 2023 pod č.j.: MZDR 19772/2023-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • SAXENDA 6MG/ML INJ SOL PEP 3X3ML, kód SÚKL 0210390.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 25. 7. 2023).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 3. 7. 2023, č. j. MZDR 19772/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

26. 7. 2023

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – SAXENDA, 04.07.2023

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...