ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZINNAT

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 11. 7. 2023 pod č.j.: MZDR 17701/2023-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • ZINNAT 500MG TBL FLM 10, kód SÚKL 0231949.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 11. 7. 2023).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 12. 6. 2023, č. j. MZDR 17701/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

12. 7. 2023

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZINNAT, 15.06.2023

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...