ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BEMFOLA, PUREGON

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 13. 4. 2023 pod č.j.: MZDR 9121/2023-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • BEMFOLA 150IU/0,25ML INJ SOL PEP 1X0,25ML+1J, kód SÚKL 0210004,
  • PUREGON 300IU/0,36ML INJ SOL 0,36ML+6J, kód SÚKL 0027087,
  • PUREGON 600IU/0,72ML INJ SOL 0,72ML+6J, kód SÚKL 0027088,
  • PUREGON 900IU/1,08ML INJ SOL 1,08ML+9J, kód SÚKL 0028200.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 13. 4. 2023).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 20. 3. 2023, č.j. MZDR 9121/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

18. 4. 2023

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - BEMFOLA, PUREGON, 21.03.2023

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu BEMFOLA, 22.11.2023

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.