ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na internetové nabídky neregistrovaných léčivých přípravků k umělému přerušení těhotenství

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje veřejnost na protiprávní internetové nabídky na prodej setů obsahujících neregistrované léčivé přípravky určené k umělému přerušení těhotenství v domácích podmínkách.  

Jedná se o nabídky kombinace neregistrovaných léčivých přípravků deklarujících přítomnost látek mifepriston a misoprostol. Nabídky jsou zpravidla ve slovenštině a jsou cílené na ženy v České republice a Slovenské republice. Subjekty nabízející tyto přípravky nejsou oprávněné zacházet s léčivými přípravky. Takto nabízené léčivé přípravky se pohybují mimo regulovanou distribuční síť, jejich zdroj je pochybný a nelze u nich zaručit správnou kvalitu, jakost a účinnost.

Obě látky, mifepriston i misoprostol, se při farmakologické metodě ukončení těhotenství (v České republice je jejich podání schváleno do ukončeného 7.  týdne těhotenství) podávají vždy ve zdravotnickém zařízení po podrobné gynekologické prohlídce. Jejich podání může být provázeno závažnými nežádoucími účinky, které při včasné zdravotnické intervenci mohou být minimalizovány bez jakýchkoliv dalších následků.

Pokud si však žena sama naordinuje a zakoupí přes internet tuto kombinaci látek k provedení nelegálního potratu, riskuje vážné poškození vlastního zdraví, a to z několika důvodů:

  • Žena sama nemůže posoudit svůj zdravotní stav s ohledem na možné zdravotní překážky. Pokud se u ní vyskytuje např. kardiovaskulární riziko, porucha jater či ledvin, určitý typ krevní skupiny, hypersenzitivita, vrozené onemocnění krve či má jizvy v děložní svalovině, neměla by farmakologické ukončení těhotenství vůbec podstoupit z důvodu ohrožení svého života.
  • Stejně tak žena sama nemůže rozeznat, zda se u ní nejedná o mimoděložní těhotenství. V takovém případě může podání této kombinace látek mít pro ženu vážné zdravotní následky.
  • Po internetu zakoupený léčivý přípravek nemusí obsahovat deklarované léčivé látky či jejich správné množství – hrozí tak zvýšené riziko výskytu nežádoucích reakcí či nedostatečné odloučení a vypuzení embrya, které je následně nutno řešit chirurgicky v celkové anestezii. To pak může mít za následek snížení schopnosti otěhotnět, tedy i v případě, kdy by si to žena přála.
  • Použití jiných režimů podávání (tj. odlišných od toho, který byl v klinických studiích odzkoušen a poté schválen) této kombinace látek opět výrazně zvyšuje nebezpečí selhání farmakologické metody ukončení těhotenství nebo může zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků, jako je masivní krvácení, výrazné děložní stahy až křeče, úporné zvracení, nevolnost, vznik infekce.
  • Zvracení po podání jedné z látek může vést ke snížené účinnosti a je v takovém případě doporučeno užít perorálně novou tabletu. Tu však žena, která si objednala určený počet tablet přes internet, nemůže mít a tudíž riskuje neúplné vyloučení embrya spojené se závažnými komplikacemi či nedostatečný účinek spojený s pokračujícím těhotenstvím.
  • V souvislosti s neschváleným způsobem ukončení těhotenství (zavedením misoprostolu do pochvy) byly hlášeny smrtelné či život ohrožující případy toxického a septického šoku, infarktu myokardu a těžké hypotenze.

Žádáme pacienty o poskytnutí informace v případě, že se s podezřelou nabídkou na léčivý přípravek na českém trhu setkají, a to elektronicky na adresu infs@sukl_cz nebo prostřednictvím internetového formuláře.

 

Oddělení právní podpory a enforcementu

6.2.2018