ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – PELGRAZ

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • PELGRAZ 6MG INJ SOL 1X0,6ML ISP, kód SÚKL 0238203,
  • PELGRAZ 6MG INJ SOL 1X0,6ML PFI, kód SÚKL 0238669,
byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 36492/2022-4/OLZP, ze dne 3. 1. 2023 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 3. 1. 2023 a nabylo účinnosti dnem 4. 1. 2023.
Oddělení správné distribuční praxe
4. 1. 2023