ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – FRAXIPARINE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • FRAXIPARINE 9500IU/ML INJ SOL ISP 10X1ML, kód SÚKL 0258279,
  • FRAXIPARINE FORTE 19000IU/ML INJ SOL ISP 10X0,6ML, kód SÚKL 0258287,
  • FRAXIPARINE FORTE 19000IU/ML INJ SOL ISP 10X0,8ML, kód SÚKL 0258289,
  • FRAXIPARINE FORTE 19000IU/ML INJ SOL ISP 10X1ML, kód SÚKL 0258291,
byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 31384/2022-3/OLZP, ze dne 25. 11. 2022 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 25. 11. 2022 a nabylo účinnosti dnem 26. 11. 2022.
Oddělení správné distribuční praxe
28. 11. 2022