ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – ENTRESTO

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • ENTRESTO 24MG/26MG TBL FLM 28, kód SÚKL 0209038,
  • ENTRESTO 49MG/51MG TBL FLM 56, kód SÚKL 0209040,
  • ENTRESTO 97MG/103MG TBL FLM 56, kód SÚKL 0209043,
byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, Č. j.: MZDR 19449/2022-4/OLZP, ze dne 21. 7. 2022 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 21. 7. 2022 a nabylo účinnosti dnem 22. 7. 2022.
Oddělení správné distribuční praxe
22. 7. 2022