Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - EMTRICITABINE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivý přípravek:

  • EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200MG/245MG TBL FLM 30, kód SÚKL 0219251,
byl opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, Č. j.: MZDR 34829/2021-3/OLZP, ze dne 14. 10. 2021 umístěn na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 14. 10. 2021 a nabylo účinnosti dnem 15. 10. 2021.
Oddělení správné distribuční praxe
15. 10. 2021