ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - POLLINEX TREE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • POLLINEX TREE 300SU+800SU+2000SU INJ SUS 3 I, kód SÚKL 0010853,
  • POLLINEX TREE 2000SU INJ SUS 3 II, kód SÚKL 0010854,
  • POLLINEX TREE 300SU+800SU+2000SU INJ SUS 3 I, kód SÚKL 0243507,
  • POLLINEX TREE 2000SU INJ SUS 3 II, kód SÚKL 0243508,
byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, Č. j.: MZDR 31281/2021-4/OLZP, ze dne 15. 9. 2021 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 15. 9. 2021 a nabylo účinnosti dnem 16. 9. 2021.
Oddělení správné distribuční praxe
16. 9. 2021