ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – FIASP a NOVORAPID

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • FIASP 100U/ML INJ SOL VIA 1X10ML, kód SÚKL 0219219.
  • NOVORAPID 100U/ML INJ SOL VIA 1X10ML, kód SÚKL 0026786.

byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15877/2024-3/OLZP ze dne 25. 6. 2024 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 25. 6. 2024 a nabylo účinnosti dnem 26. 6. 2024.

Oddělení správné distribuční praxe

8. 7. 2024