ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP s LL rabeprazol

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • RAPOXOL 20MG TBL ENT 100, kód SÚKL 0141960.
  • ZULBEX 10MG TBL ENT 28, kód SÚKL 0157129.
  • ZULBEX 20MG TBL ENT 28, kód SÚKL 0157139.
  • ZULBEX 20MG TBL ENT 56, kód SÚKL 0157141.

byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 35291/2023-3/OLZP ze dne 21. 12. 2023 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 21. 12. 2023 a nabylo účinnosti dnem 22. 12. 2023.

Oddělení správné distribuční praxe

5. 1. 2024