ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP s LL terbinafin

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • TERBINAFIN TEVA 250MG TBL NOB 28, kód SÚKL 0272983,
  • LAMISIL 250MG TBL NOB 14, kód SÚKL 0001421,
  • TERFIMED 250MG TBL NOB 28 II, kód SÚKL 0199685.
  • TERFIMED 250MG TBL NOB 14 II, kód SÚKL 0199684,

byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 30958/2023-3/OLZP ze dne 21. 11. 2023 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 21. 11. 2023 a nabylo účinnosti dnem 22. 11. 2023.

Oddělení správné distribuční praxe

22. 11. 2023