ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – betahistin

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky s léčivou látkou betahistin uvedené v souboru níže, byly předběžným opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 24470/2023-3/OLZP, ze dne 13. 9. 2023 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 13. 9. 2023 a nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení.
Oddělení správné distribuční praxe
15. 9. 2023