ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – EPIPEN

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky:

  • EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML, kód SÚKL 0267160.
  • EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML, kód SÚKL 0267161.
  • EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML, kód SÚKL 0267157.

byly opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15674/2023-3/OLZP ze dne 13. 6. 2023 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 13. 6. 2023 a nabylo účinnosti dnem 14. 6. 2023.

Oddělení správné distribuční praxe

15. 6. 2023