ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ukončení změn MRP typu I bez oznámení

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci  

Od 14.10.2009 se žádosti o změny typu I u MRP registrací, u kterých se změna neprojeví v textech - SPC, PIL a obalu, budou vyřizovat bez Oznámení o provedení změny. Jedná se pouze o změny, u kterých je Česká republika zúčastněným státem, tzv. CMS. Týká se to i žádostí, které byly podány dříve a nejsou do tohoto data ze strany SÚKL vyřízené. Jako datum ukončení změny registrace platí datum ukončení procedury referenčním státem.