ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ukončení registrace léčivých přípravků s obsahem cisapridu

K 1. květnu 2004 dojde na žádost společnosti Janssen-Cilag ke zrušení registrace léčivého přípravku Prepulsid. Ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravila společnost v srpnu minulého roku útlumový program pro ČR s cílem postupného a bezproblémového nahrazení jinou farmakoterapií.  

(9.4.2004)

Pro pacienty do dvou let věku bude zachována možnost předepsat Prepulsid suspenze v režimu použití neregistrovaného přípravku.