ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL zveřejňuje možnost zasílat podněty k plánované revizi pokynu REG-29 k názvům léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) zveřejňuje možnost pro držitele rozhodnutí o registraci zasílat podněty k plánované revizi pokynu REG-29 verze 4 „Metodika posuzování přijatelnosti názvů léčivých přípravků pro účely registračního řízení“.  

SÚKL o záměru revidovat pokyn REG-29 pro posuzování a tvorbu názvů léčivých přípravků informoval držitele rozhodnutí o registraci na seminářích sekce registrací č. 16 a 17 konaných ve dnech 14. a 15. 5. 2024. Navržený koncept revize pokynu REG-29 lze nalézt v prezentaci č. 10 zde

Aktuálně platný pokyn REG-29 verze 4 je dostupný zde: https://www.sukl.cz/leciva/reg-29-verze-4

Držitelé rozhodnutí o registraci mohou případné podněty zasílat do 31. 7. 2024 na e-mailovou adresu nazvy@sukl_cz.

Pakliže je daný držitel členem jedné z Asociací v ČR, prosíme ideálně o předání podnětů přes danou Asociaci.

Zároveň však upozorňujeme, že se nejedná o veřejné připomínkování revidovaného pokynu, tudíž si SÚKL vyhrazuje právo nezasílat k přijatým podnětům vypořádání.

 

Sekce registrací

24. 5. 2024