ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stanovisko Ústavu k zařazování ukrajinských pacientů do klinických hodnocení v ČR

Převedení subjektu hodnocení z centra na Ukrajině do centra v ČR

Převedení subjektu hodnocení (dále jen „SH“) účastnícího se klinického hodnocení v centru na Ukrajině do centra v ČR, aby mohl pokračovat v léčbě, je možné. Je však na rozhodnutí zadavatele daného klinického hodnocení, zda tuto možnost využije a převedení ukrajinských SH povolí. V tomto případě je třeba vzít na vědomí následující skutečnosti a zohlednit je:

  • Vzhledem k situaci pravděpodobně nebudou dostupná zdrojová data, s nejistým přístupem ke zdrojovým datům po ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Zadavatel musí počítat s možností, že tato data získaná od ukrajinských SH nebude možné zahrnout do konečného statistického zpracování výsledků klinického hodnocení, nebude možné je použít pro žádost o registraci přípravku nebo změnu registrace.
  • Pojištění – je třeba zjistit, zda pojištění klinického hodnocení v ČR bude zahrnovat i cizince. Zda není zařazení cizinců ve výluce. V takovém případě by bylo nutné pojistnou smlouvu náležitě upravit. Uprchlíci sice budou pojištěni u VZP, ale to bude zahrnovat pravděpodobně pouze běžnou lékařskou péči, nelze předpokládat, že by toto pojištění zahrnovalo i výzkum.
  • Hodnocený léčivý přípravek (IMP) – je třeba zajistit IMP pro převedené SH a zajistit jejich dodání na centra v ČR tak, aby SH pokračovaly ve stejné zahájené léčbě. (pozn. zaslání IMP z centra na Ukrajině není v současné době reálné).

Pozn. V dotazech k této situaci byla uvedena i možnost zaslání léků (IMP) přímo z centra na Ukrajině SH. V takovém případě se nejedná o převedení SH z centra do centra, SH by byl i nadále veden v centru na Ukrajině, proto se k této možnosti nebudeme vyjadřovat.

Pokud by měl být SH převeden do centra v ČR a jeho léky mohly být distribuovány za předpokladu zajištění transportních podmínek do ČR, měly by být dodány na centrum, kam bude SH převeden.

  • Zajistit pro centra hrazení další lékařské péče, která bude v rámci daného klinického hodnocení požadována (vyšetření, hospitalizace…).
  • Case Report Form (dále jen „CRF“) jsou v dnešní době v elektronické podobě, neměl by být problém, aby v jejich vyplňování pokračovala česká centra. Z nich by mělo být i jasné, v jaké fázi klinického hodnocení SH je.
  • Dostupné budou i elektronické verze informací pro pacienta/informovaných souhlasů v ukrajinštině či ruštině. SH by měl podepsat aktuální verzi při přeřazení do českého centra s tím, že souhlasí v pokračování účasti v klinickém hodnocení v ČR.
  • Zadavatel by měl pomoci se zajištěním dopravy do centra, neboť SH nemusí být ubytovány ve stejném místě, kde klinické hodnocení probíhá. Např. hrazením nákladů na cestu.
  • Je třeba řešit i možné kapacity centra, event. navýšení plánovaného počtu SH. Předem je nutné, aby zadavatelé nebo jimi určené osoby kontaktovali centra v ČR a zjistili aktuální situaci a možnost převedení ukrajinských SH.
  • Jazyková bariéra – nezbytné je řešit i otázku jazykové bariéry. V mnoha zdravotnických zařízeních pracují Ukrajinci, kteří by mohli pomoci s tlumočením. Opět je nutné ze strany zadavatele zjistit aktuální situaci.

 

Záměr převádění SH z jednoho do jiného centra klinického hodnocení SÚKL nemusí schvalovat, zadavatel buď oznámí dopisem nebo uvede v roční zprávě o průběhu klinického hodnocení.

Doporučení HMA pro transfer SH z center v UA do center v EU bylo zveřejněno dne 5. 4. 2022.

https://www.hma.eu/about-hma/recently-published.html
https://www.hma.eu/about-hma/working-groups/clinical-trials-coordination-group.html

 

en_GB English version

Dne 8. 3. 2022

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků