ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stanovisku odboru klinických hodnocení léčivých přípravků SÚKL k probíhajícím klinickým hodnocením v souvislosti s COVID-19 ze dne 5. 8. 2022 byla ukončena platnost ke dni 9.6.2023.

Oznamujeme zadavatelům, CRO a monitorům, že  dnem 9. 6. 2023 byla ukončena platnost  stanoviska odboru klinických hodnocení léčivých přípravků SÚKL k probíhajícím klinickým hodnocením a k ještě nezahájeným klinickým hodnocením v souvislosti s COVID-19 ze dne 5.8.2022. Zadavatelé by měli přejít na běžný režim a nadále již neuplatňovat mimořádná opatření povolená tímto stanoviskem.  

Dne    5. 8. 2022 (aktulaizace 9.6.2023)