Souhrny k hodnotícím zprávám 2021

           

Datum vydání Souhrn k HZ(pdf) Spisová značka   Léčivý přípravek    Léčivá látka               Indikace stručně *                  
7.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS209443/2020 Keytruda pembrolizumab karcinom hlavy a krku
5.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS189762/2020 Xospata gilteritinib akutní myeloidní leukémii s prokázanou mutací FLT3
5.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS243996/2019 Tagrisso osimertinib pokročilý nemalobuněčný karcinom plic
4.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS220592/2020 Flucloxacilina Azevedos 500 mg flukloxacilin infekce kmeny Streptociccus a Staphylococcus
27.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS294730/2020 Jyseleca filgotinib revmatoidní artritida
26.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS325825/2020 Rozlytex entrektinib solidní nádor s NTRK fúzí / karcinom plic
19.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS40223/2021 Darzalex daratumumab mnohočetný myelom
19.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS333518/2019 Tysabri natalizumab RRRS (Relaps-Remitent.forma Roztroušené sklerózy)
16.4.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS300506/2020 Januvia sitagliptin diabetes mellitus 2.typu
15.4.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS217390/2020 Ninlaro ixazomib mnohočetný myelom
12.4.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS329859/2019 Ultomis ravalizumab paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH)
9.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS23594/2021 Roflumilast Accord roflumilast CHOPN (chronická ostrukční plicní nemoc)
8.4.2021

souhrn k 2HZ.pdf

SUKLS212963/2020 Ibrance palbociklib karcinom prsu
8.4.2021 souhrn 1.HZ.pdf SUKLS291260/2020 Imnovid pomalidomid mnohočetný myelom
31.3.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS235127/2020 Fotivda tivozanib karcinom ledviny
22.3.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS180061/2020 Polivy polatuzumab velkobuněčný B-lymfom (R/R DLBCL)
18.3.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS286654/2020 Verzenios abemaciklib pokročilá rakovina prsu
15.3.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS240356/2020 Ofev nintedanib ILD (intersticiální plicní onemocnění)
15.3.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS163800/2020 Alunbrig brigatinib nemalobuněčný karcinom plic
12.3.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS136772/2020 Venclyxto venetoklax chronická lymfocytární leukémie
9.3.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS47994/2019 Briviact brivaracetam epilepsie
8.3.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS263555/2019 Trulicity dulaglutid diabetes mellitus 2.typu
8.3.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS217390/2020 Ninlaro ixazomib mnohočetný myelom u dospělých
4.3.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS274531/2020 Ocaliva kyselina obeticholová primární biliární cholangitida
3.3.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS87665/2020 Bavencio avelumab karcinom ledvin
3.3.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS237340/2020 Humira adalimubab šupinatá ložiska na kůži
1.3.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS300506/2020 Januvia sitagliptin diabetes mellitus 2.typu
25.2.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS318938/2020 Alprolix eftrenonakog alfa hemofílie B
24.2.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS245008/2020 Qarziba dinutuximab beta neuroblastom u dětí
24.2.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS271469/2020 Imbruvica ibrutinib lymfom z plášťových buněk (MCL)
24.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS230025/2020 Atectura breezhaler indakaterol/mometason furoát astma dospělých/dospívajících do 12 let
24.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS254416/2020 Enerzair breezhaler indakaterol/glykopyrronium/mometason furoát astma dospělých
22.2.2021 souhrn k 1HZ.pdf SUKLS306733/2020 Cabometyx kabozantinib karcinom ledviny
18.2.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS246169/2019 Kuvan sapropterin hyperfenylalaninémie
18.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS163800/2020 Alunbrig brigatinib nemalobunečný karcinom plic (NSCLC)
18.2.2021  souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS260221/2020 Lynparza olaparib karcinom vaječníků,vejcovodů,pobřišnice
16.2.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS91010/2019 Tebofortan extract ginko biloba demence Alzheimerova/vaskulárního typu
15.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS47994/2019 Briviact brivaracetam parciální záchvaty
15.2.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS272731/2020 Braftovi enkorafenib rakovina tlustého střeva
10.2.2021  souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS301911/2020 Darzalex daratumumab mnohočetný myelom
9.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS98275/2020 Keytruda pembrolizumab karcinom plic, maligní melanom aj.
8.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS71859/2020 Kadcyla trastuzumab emtansin HER2-pozitivní karcinom prsu
4.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS177176/2020 Revlimid lenalidomid neléčený myelom
27.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS286654/2020 Verzenios abemaciklib rakovina prsu
26.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS209443/2020 Keytruda pembrolizumab karcinom hlavy a krku
26.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS230025/2020 Atectura breezhaler indakaterol/mometason furoát astma dospělých a dětí od 12 let
25.1.2021 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS166510/2017 Qtern saxagliptin/dapagliflozin diabetes mellitus 2.typu
12.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS212963/2020 Ibrance palbociklib karcinom prsu 
11.1.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS246169/2019 Kuvan sapropterin hyperfenylalaninémie
 8.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS29682/2019 Lemtrada alemtuzumab relaps-remitentní roztroušená skleróza
 6.1.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS262168/2019 Blincyto blinatumomab akutní lymfoblastická leukémie