ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Souhrny k hodnotícím zprávám 2020

 

Datum vydání Souhrn k HZ(pdf) Spisová značka Léčivý přípravek Léčivá látka Indikace stručně*
29.12.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS189762/2020 XOSPATA gilteritinib akutní myeloidní leukémie
29.12.2020

souhrn k 5.HZ.pdf

SUKLS156142/2016 Acarizax dermatophaphagoides pteronyssinus a dermatophagoides farinae alergická rinitida na roztoče domácího prachu
21.12.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS163800/2020 Alunbrig brigatinib ALK s pozit. lok.pokroč. nebo matest. nemalob.karconimem plic
17.12.2020

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS29290/2019 Repatha evolokumab hypercholestémie
17.12.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS171030/2020 Onivyde Pegylated Liposomal  pegylovaný lipozomální irinotekan metastatický karcinom slinivky břišní
15.12.2020

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS75075/2020 Mayzent siponimod progresivní roztroušená skléróza
15.12.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS246192/2020 Entyvio vedolizumab ulcerózní kolitida, Crohnova choroba
11.12.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS227943/2019 Ilumetri tildrakizumab psoriáza
9.12.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS149302/2020 Erleada apalutamid metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty
7.12.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS241302/2020 Opdivo nivolumab uroteliální karcinom
7.12.2020

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS308886/2019 Nerlynx neratinib karcinom prsu
3.12.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS191590/2020 Keytruda pembrolizumab pokročilý uroteliální karcinom
30.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS312506/2019 Wakix pitolisant nadměrná denní spavost spojená s narkolepsií
25.11.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS190569/2020 Adcentris brentuximab vedotin Hodgkinuv lymfom
24.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS116543/2020 Kisqali ribociklib pokročilý karcinom prsu
19.11.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS30591/2019 Tysabri natalizumab relaps-remitentní forma roztroušené sklerózy
18.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS29015/2020 Revestive teduglutid syndrom krátkého střeva u pac. od 1. roku
18.11.2020

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS79389/2019 Imfinzi durvalumab nemalob.karcinom plic
13.11.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS217390/2020 Ninlaro ixazomib mnohočetný myelom
13.11.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS98275/2020 Keytruda pembrolizumab karcinom plic, malig.melanom aj
12.11.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS177176/2020 Revlimid lenalidomid  neléčený myelom
12.11.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS187256/2020 Empliciti elotuzumab mnohočetný myelom (RRMM)
12.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS334596/2019 Forxiga dapagliflozin diabetes mellitus 1.typu
11.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS229264/2019 Jorveza budesonid eozinofilní ezofagitida
10.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS262168/2019 Blincyto  blinatumomab ak.lymfoblast.leukemie
6.11.2020

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS27678/2020 Libtayo cemiplimab zhoubný nádor kůže
6.11.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS220592/2020 Flucloxacilina Azevedos 500mg flukloxalicin streptokokové a stafilokokové infekce
4.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS186147/2020 Cosentyx sekukinumab spondylartritida (nr-axSpA)
4.11.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS136772/2020 Venlyxto venetoklax lymfocytární leukémie
3.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS93568/2020 Hemlibra emicizumab hemofílie A
2.11.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS29290/2019 Repatha evolukumab hypercholesterolemie
27.10.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS180061/2020 Polivy polatuzumab difúz.velkobun.B-lymfom
27.10.2020

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS171030/2020 Onivyde Pegylated Liposomal pegylovaný lipozom.irinotecan matast.ca slinivky břišní
21.10.2020

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS27678/2020 Libtayo cemiplimab karcinom kůže
16.10.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS186147/2020 Cosentyx sekukinumab nr-axSpA
16.10.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS78980/2020 Tecentriq atezolizumab karcinom plic
15.10.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS87665/2020 Bavencio avelumab karcinom ledvin
9.10.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS78285/2020 Esbriet pirfenidon idiop.plicní fibróza
8.10.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS143885/2020 Cyramza ramucirumab karcinom žaludku
8.10.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS168313/2020 Rybelsus semaglutid diabetes mellitus 2.typu 
7.10.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS138362/2020 Nubeqa darolutamid nemet.kastr.rezist.ca prostaty
7.10.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS206077/2020 Metadon Alkaloid metadon hydrochlorid nádorová bolest
25.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS144232/2020 Bavencio avelumab ca z Merkelových buněk
23.9.2020 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS181622/2018 Xarelto rivaroxaban prevence CMP/SE/NVFS
22.9.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS295800/2019 Kyprolis karfilzomib mnohočetný myelom
22.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS243996/2019 Tagrisso osimertinib nemal.karcinom plic 
21.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS328237/2019 Takhzyro lanadelumab hereditární angioedém
17.9.2020 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS181622/2018 Xarelto rivaroxaban prevence CMP
16.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS189735/2020 Blincyto blinatumomab ak.lymfoblast.leukemie
15.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS162143/2020 Pegasys peginterferon alfa hepatitida B a C
15.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS179708/2020 Elocta eftomoroktolog alfa hemofilie
8.9.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS308886/2019 Nerlynx neratinib karcinom prsu
7.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS78980/2020 Tecentriq atezolizumab karcinom plic
3.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS168313/2020 Rybelsus semaglutid diabetes mellitus 2.typu
2.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS229264/2019 Jorveza budesonid zánět jícnu
1.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS82535/2020 Kanuma sebelipáza alfa deficit lysozomál.kyselé lipázy
26.8.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS78285/2020 Esbriet pirfenidon idiopatická plicní fibróza
24.8.2020 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS86413/2019 Erleada apalutamid nemet.kastr.rezist.ca prostaty
21.8.2020 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS121916/2019 Opdivo nivolumab metastazující melanom
21.8.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS30986/2020 Emgality galkanezumab profyl.léčba migrény
18.8.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS75075/2020 Mayzent siponimod sek.progr.roztroušená skleróza
12.8.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS101126/2019 Ferinject železitá sůl nedostatek železa
6.8.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS158391/2020 Tadalafil Accord tadalafil plicní arteriální hypertenze
5.8.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS87665/2020 Bavencio avelumab karcinom ledvin
4.8.2020 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS85942/2019 Praluent alirokumab snížení hladiny tuku
3.8.2020 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS121916/2019 Opdivo nivolumab metastazující melanom

* „Indikace stručně“ uvádí onemocnění, posuzované podmínky úhrady jsou uvedeny v Souhrnu