ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění – specifikace spektra publikovaných přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o aktualizaci anotace uváděné při vydávání Seznamu léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění – bližší specifikace spektra publikovaných LP/PZLÚ  

https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-nehrazenych-ze-zdravotniho-pojisteni

V číselníku Seznamu léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění (dále také „SCAU_bez úhrad“), který je vydávám vždy k 1.dni kalendářního měsíce, jsou publikovány léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu za uplynulé období 6 měsíců (počítáno od sedmého měsíce předcházejícího vydání SCAU_bez úhrad).

Kromě těchto léčivých přípravků jsou bez vázanosti na přítomnost na trhu v číselníku publikovány také přípravky, kterým Ústav ve správním řízení stanovil maximální cenu a které nejsou publikovány v Seznamu LP/PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen „SCAU“) nebo v Seznamu LP/PZLÚ používaných pouze v ústavní péči. Jedná se o LP/PZLÚ, kterým byla maximální cena stanovena:

  • v souladu s větou druhou článku II. odst. 4 Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR (souhlas zdravotní pojišťovny se stanovením maximální ceny u LP/PZLÚ s použitím v lůžkové i ambulantní péči, které nemají pro ambulantní péči stanovenou úhradu)
  • v souladu s větou třetí článku II. odst. 4 Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR (léčivé přípravky pro vzácná onemocnění s použitím v lůžkové i ambulantní péči, které nemají pro ambulantní péči stanovenou úhradu)
  • v řízení o stanovení maximální ceny a dočasné výše a podmínek úhrady vysoce inovativnímu léčivému přípravku (dále jen „VILP“), pokud uplynula doba, na kterou byla dočasná úhrada stanovena a probíhající řízení o stanovení další dočasné nebo trvalé VILP úhrady ještě není vykonatelné (Pozn.: Po vykonatelnosti 2. dočasné/trvalé VILP úhrady bude přípravek spolu se stanovenou maximální cenou přeřazen do číselníku SCAU.)
  • v řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ, pokud bylo správní řízení napadeno odvoláním a v části výše a podmínek úhrady vráceno Ministerstvem zdravotnictví ČR k novému projednání (Pozn.: Po vykonatelnosti úhrady stanovené ve vráceném správním řízení bude přípravek spolu se stanovenou maximální cenou přeřazen do číselníku SCAU.)

 

Účastníci správních řízeních vedených podle části VI. zákona č. 47/1998 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, mohou požádat o zařazení LP/PZLÚ spolu se stanovenou maximální cenou do SCAU_bez úhrad, pokud jsou splněna kritéria uvedená výše. Žádost je možno podat prostřednictvím datové schránky, písemně nebo e-mailem na posta@sukl_cz s elektronickým podpisem, podání označit jako „Žádost o zařazení do Seznamu léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění“. Ústav takovou žádost posoudí a v případě splnění kritérií zařadí takový přípravek do dalšího vydání číselníku SCAU_bez úhrad.

 

Zároveň Ústav uvádí, že zveřejňování Seznamu léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění nestanovuje žádná zákonná norma a tento číselník není nijak závazný, neboť zákon o veřejném zdravotním pojištění neukládá Ústavu povinnost takový seznam vydávat ani neuvádí výčet údajů, které by měl obsahovat.

 

Sekce cen a úhrad

datum 30.3.2021