ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam hrazených LP/PZLÚ - model dopadu zákona č.362/2009 Sb.

Státní ústav pro kontrolu léčiv namodeloval dopad zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. "Janotův balíček") na Seznam léčivých přípravků a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, který zohledňuje stav revize úhrad k 1.12.2009.  

Ústav se tak snaží všem zainteresovaným subjektům usnadnit přípravu na implementaci snížení cen a úhrad dne 1. 1. 2010. Tento zkušební prosincový Seznam postrádá jakoukoliv závaznost a slouží pouze jako pomůcka k modelaci dopadů výše uvedeného zákona. Ústav proto nenese jakoukoliv odpovědnost za údaje v něm publikované.

Ústav zároveň vyzývá držitele, dovozce či výrobce ke kontrole změnou dotčených údajů v této zkušební verzi a nahlášení případných nesrovnalostí na emailovou adresu:  ivana.hola@sukl_cz  do  28.12.2009, aby bylo možné případné nedostatky odstranit do oficiálního lednového Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, který bude vycházet 31.12.2009.

Vzhledem k publikaci zkušební verze Seznamu v předstihu Ústav dále neuvažuje o vydávání mimořádných aktualizací Seznamu plynoucích z případných nesrovnalostí obsažených již v této zkušební verzi.

Metodika zpracování:

Metodika tvorby Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely k 1. 1. 2010 zohledňuje následující změny ve výpočtech:

  • V případě, kdy byla úhrada stanovena před 1. 1. 2008, byla o 7 % snížena úhrada, základní úhrada a rovněž o 7 % snížena maximální cena nebo nahlášená cena původce (nahlášené do 7.12.2009).
  • V případě, kdy byla úhrada stanovena po 1. 1. 2008, byla o 7 % snížena maximální cena nebo nahlášená cena původce (nahlášené do 7. 12. 2009). Toto se netýká přípravků, u kterých byla provedena revize úhrady a rozhodnutí nabylo právní moci (stav k 1.12.2009).
  • Pro výpočet konečných cen spotřebitele (s obchodní přirážkou a DPH) byla použita DPH 10 %, která bude v platnosti od 1. 1. 2010, a obchodní přirážka, jež může být uplatněna dle Cenového předpisu MZ ČR 2/2009/FAR.

 Seznam hrazených LP a PZLÚ - model dopadu Janotova balíčku Seznam hrazených LP a PZLÚ - model dopadu zákona č. 362/2009 Sb. (3,92 MB