Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

Datum vydání

Termín implementace

Léčivá látka (léková forma)

Číslo procedury

Dotčené léčivé přípravky

Rozhodnutí EK / Dohoda CMDh
3.1.2022 24.2.2022 dobutaminum PSUSA/00001151/202103 DOBUTAMINUM LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,67 kB) Dohoda CMDh Dobutaminum.pdf, soubor typu pdf, (195,41 kB)