ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2008

Datum
zveřejnění / odeslání

Účinná látka / léčivý přípravek / držitel rozhodnutí o registraci

Bezpečnostní informace

1.12.2008 takrolimus/ADVAGRAF-PROGRAF/Astellas Pharma Europe B.V. dopis lékařům - ADVAGRAF - PROGRAF.pdf dopis lékařům - ADVAGRAF - PROGRAF.pdf (337,79 KB)
10.11.2008   rituximab/Mabthera/ROCHE REGISTRATION LTD, Velká Británie Dopis lékařům - MabThera.pdf Dopis lékařům - MabThera.pdf (119,86 KB)  
3.11.2008 efalizumab/Raptiva/ SERONO EUROPE LTD.  Dopis lékařům - Raptiva.pdf Dopis lékařům - Raptiva.pdf (656,08 KB)
14.10.2008  lenalidomid/Revlimid/Celgene Europe Limited,   Dopis lékařům - Revlimid.pdf Dopis lékařům - Revlimid.pdf (81,28 KB)
3.9.2008

bosentan/Tracleer/Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Dopis lékařům-Tracleer.pdf Dopis lékařům-Tracleer.pdf (101,98 KB)
15.8.2008

natalizumab/TYSABRI/ELAN PHARMA INTERNATIONAL. LTD  

Dopis lékařům - Tysabri.pdf Dopis lékařům - Tysabri.pdf (168,88 KB) 
5.8.2008 enkapsulovaný doxorubicin/ Caelyx ®/ Schering-Plough Central East AG Dopis lékařům - Caelyx.pdf Dopis lékařům - Caelyx.pdf (152,16 KB)
SPC Caelyx.pdf SPC Caelyx.pdf (340,71 KB)
5.8.2008 cabergolinum/ Dostinex 0,5 mg/ Pfizer, spol. s  r. o. Dopis lékařům - Dostinex.pdf Dopis lékařům - Dostinex.pdf (131,92 KB)
Zmeny v SPC.pdf Zmeny v SPC.pdf (158,62 KB) 
5.8.2008 pergolidum/Permax/Eli Lilly ČR  Dopis lékařům - Permax.pdf Dopis lékařům - Permax.pdf (197,27 KB)
Dodatek SPC a PIL.pdf Dodatek SPC a PIL.pdf (156,83 KB) 
24.7.2008 hemofiltrační roztoky/Accusol 35/Baxter Czech spol. s r.o.  DDL_Accusol.pdf Dopis lékařům - Accusol.pdf (175,16 KB)
Odpovědní formulář - Accusol.doc Odpovědní formulář - Accusol.doc (30,00 KB)
10.7.2008 deferasirox/Exjade/Novartis 

Exjade - jaterní selhání/ nutnost monitorování funkce jater, gastrointestinální krvácení a ulcerace a poškození tubulů v ledvinách.
Dopis léařům.pdf Dopis lékařům.pdf (953,58 KB)
SPC_Exjade.pdf SPC_Exjade.pdf (211,78 KB)

5.6.2008   natalizumab/Tysabri/Elan Pharma International  Dopis lékařům.pdf Dopis lékařům.pdf (302,96 KB)
26.5.2008  bortezomibum/Velcade/Janssen-Cilag International Kontraindikace přípravku Valcade u pacientů s akutní difúzní infiltrativní plicní a perikardiální nemocí
Dopis lékařům.pdf Dopis lékařům.pdf (72,00 KB)
12.5.2008  bevacizumab a sunitinib malát/Avastin/Roche Důležité upozornění, aktualizované informace týkající se bezpečnosti léčivého přípravku AVASTIN® (bevacizumab) použitého v kombinaci se sunitinib malátem
Dopis lékařům - bevacizumab, sunitinib malát.pdf Dopis lékařům - bevacizumab, sunitinib malát.pdf (154,88 KB)
23.4.2008 abakavir a didanosid/Ziagen, Kivexa, Trizivir, Videx/GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb

Informace o výsledcích použití abakaviru a didanosinu ve studie D:A:D 
Dopis lékařům - abacavir, didanosin.pdf Dopis lékařům - abacavir, didanosin.pdf (176,37 KB)

22.1.2008  alemtuzumab/MabCampath  (Bayer   Schering Pharma)

Hlášení šesti případů úmrtí souvisejících s rozvojem infekce po léčbě přípravkem MabCampath, která následovala po indukční léčbě kombinací fludarabine+rituximab u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií B-buněk
MabCampath - dopis lékařům MabCampath - dopis lékařům (83,32 KB)