Regulation (EU) 2020/1043 on the conduct of clinical trials with and supply of medicinal products for human use containing or consisting of genetically modified organisms intended to treat or prevent coronavirus disease (COVID-19)

SÚKL informuje o zveřejnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/1043 ze dne 15. července 2020 o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem (COVID-19), a o jejich výdeji.  Nařízení vstoupí v platnost 18. července 2020, text Nařízení včetně české verze naleznete zde.

Odbor klinického hodnocení

17. 7. 2020