ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

REG–29 verze 4

Metodika posuzování přijatelnosti názvů léčivých přípravků pro účely registračního řízení  

Tento pokyn nahrazuje REG-29 verze 3 s platností od 1. 1. 2017

REG-29_verze4_Metodika_posuzovani_prijatelnosti_nazvu_LP_pro_ucely_registracniho_rizeni.pdf, file type pdf, (661,93 kB)


Obsah:

  1. Prameny úpravy a související předpisy
  2. Název léčivého přípravku – pojem a obecné vymezení
  3. Obecná kritéria posuzování názvu léčivého přípravku s ohledem na jeho soulad s právními předpisy v rámci registračního řízení
  4. Zvláštní pravidla na obsah názvu pro vybrané druhy léčivých přípravků
  5. Předběžné posouzení názvů léčivých přípravků
  6. Hlášení záměny léčivých přípravků související s podobností názvů
  7. Název léčivého přípravku v Braillově písmu