Přehled skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely ze správních řízení o cenách a úhradách

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) uveřejňuje přehled skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.  

V souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Ústav zařazuje léčivý přípravek do referenční skupiny, neprokáže-li se v průběhu řízení, že do dané referenční skupiny léčivý přípravek nenáleží.

Přehled, který Ústav nyní zveřejňuje, obsahuje v prvním sloupci výčet ATC skupin, ve druhém sloupci označení referenční skupiny a ve třetím sloupci název referenční skupiny. Označení referenčních skupin odpovídá číslu referenční skupiny dle Přílohy k vyhlášce č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, je-li tato skupina uvedena ve vyhlášce, nebo internímu označení Ústavu, byla-li skupina vytvořena Ústavem ve správním řízení o výši a podmínkách úhrady.

Všechny údaje zohledňují vykonatelný stav aktuální k datu 30. 10. 2020.

 

Rozřazení ATC do SRS_k 30.10.2020, soubor typu xlsx, (66,42 kB)

 

Sekce cenové a úhradové regulace

29.12.2020