ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled léčivých přípravků dočasně hrazených v kombinovaném podání

Na základě požadavků zdravotních pojišťoven Státní ústav pro kontrolu léčiv (Ústav) zveřejňuje přehled léčivých přípravků dočasně hrazených v kombinovaném podání v indikacích, o jejichž úhradě bylo rozhodnuto ve správních řízeních o stanovení dočasné úhrady jiného léčivého přípravku, tzn. v režimu vysoce inovativního léčivého přípravku (VILP).

Přehled uvádí podmínky úhrady a odkaz na zdrojové rozhodnuté správní řízení vedené o druhém léčivém přípravku (VILP) z kombinačního režimu.

Pro konkrétní výši úhrady dotčeného léčivého přípravku v dané indikaci Ústav doporučuje řídit se výší již dříve stanovené základní úhrady léčivého přípravku, případně výší vyplývající z platného cenového ujednání mezi držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a zdravotní pojišťovnou.

Odůvodnění:

Pokud byly podmínky a parametry pro stanovení úhrady u kombinace přípravků zhodnoceny jako celek, a následně o této úhradě pozitivně rozhodnuto, jsou všechny léčivé přípravky, tedy i ty nežádající o stanovení úhrady, v dané kombinaci a indikaci hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Prakticky se jedná se minoritní situace, kdy pouze jeden léčivý přípravek z dané kombinace o úhradu pro konkrétní indikaci žádal, a byla mu přiznána řádně úhrada rozhodnutím ve správním řízení, tzn. má úhradu pro dané kombinační použití uvedenou v indikačním omezení.

Uvedené skutečnosti obecně platí i bez ohledu na typ správního řízení, v němž byla úhrada dané kombinaci přiznána, tedy bez ohledu na to, zdali se jedná o úhradu dotčené kombinace v režimu úhrady dle § 39g, nebo VILP dle § 39d (čemuž slouží zveřejněný přehled), nebo LPVO dle ustanovení § 39da zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Sekce cenové a úhradové regulace

17.05.2024