ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Právní rámec, kterým se řídí klinická hodnocení léčiv

Informace pro zadavatele KH upřesňující podle kterých právních předpisů a pokynu se řídí KH.  

1.   Klinická hodnocení předložená a schválená/povolená před 1.2.2022 a klinická hodnocení předložená národně a schválená/povolená od 1.2.2022 až 31.1.2023 (klinická hodnocení podle směrnice 20/2001)

Žádosti o povolení nebo schválení ohlášeného klinického hodnocení se předkládají na SÚKL a etické komise (MEK a LEK).

Zákon 378/2007 Sb., o léčivech v současném znění

Vyhláška 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků

Směrnice 20/2001/ES, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků

ICH E6 (R2) – Good Clinical Practice

Pokyny SÚKL 

UST-29 – náhrady výdajů za odborné úkony – kódy K-001 až K-004

UST-29_verze21-1.pdf (246,42 kB)

KLH – 19 Podklady potřebné pro povolení klinického hodnocení léčiva – požadavky na farmaceutickou část dokumentace

KLH-20 Žádost o povolení / ohlášení klinického hodnocení

KLH-21 Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení a neregistrovaných léčivých přípravků

KLH-22 Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení/ informovaného souhlasu

KLH-EK-001 - Žádost o stanovisko etické komise k provedení klinického hodnocení v České republice - požadavky na předkládanou dokumentaci

 2.     Klinická hodnocení předložená prostřednictvím CTIS (EU portálu) od 1.2.2022

Žádosti o povolení klinického hodnocení se předkládají jak pro část I, tak i pro část II dokumentace prostřednictvím CTIS (EU portálu).

(klinická hodnocení podle nařízení 536/2014)

 

Nařízení 536/2014, o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES Text s významem pro EHP

Zákon 378/2007 Sb., o léčivech ve znění zákona 66/2017

Vyhláška 463/2021 Sb., o bližších podmínkách provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků

ICH E6 (R2) – Good Clinical Practice

Pokyny SÚKL 

UST-29 – náhrady výdajů za odborné úkony – kódy K-012 až K-030

UST-29_verze21-1.pdf (246,42 kB)

KLH-22 Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení/ informovaného souhlasu

Další pokyny budou průběžně doplňovány


Odbor klinického hodnocení léčiv 22. 12. 2021