ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Povinnosti lékárny provozující internetový výdej

Přehled povinností lékárny provozující internetový prodej.  

Lékárna provozující internetový prodej (zásilkový výdej) léků je povina zajistit:

  1. zveřejnění informací o zásilkovém výdeji, nabídce léků, jejich ceně a nákladech spojených se zásilkovým výdejem,

  2. balení a dopravu zásilek obsahujících léky k dodání objednateli způsobem, který zajistí zachování jakosti léků; lékárna zajišťující zásilkový výdej odpovídá za jakost léků, a to i v případě, že si jejich přepravu zajistí smluvně u jiné osoby,

  3. aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat,

  4. informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu, tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léků, které jí byly oznámeny,

  5. možnost vrácení reklamovaných léků způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady.